UTS Verkroost finalist MVO award Nijmegen e.o.

Stichting De Maatschappelijke MeerWaarde (DMMW) reikt ieder jaar een MVO Award uit aan een organisatie die op een bijzondere manier invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Op maandag 13 april wordt de MVO Award 2015 uitgereikt. Er zijn drie bedrijven doorgedrongen tot de finale, waaronder UTS Verkroost. De jury koos de finalisten uit een lijst van tien kandidaten op een degelijke, weloverwogen en helder beargumenteerde manier.

UTS Verkroost hecht veel waarde aan de toekomst van nieuwe generaties en de omgeving waarin zij leven en werken. Deze gedachte zit diepgeworteld in de bedrijfsvoering van UTS Verkroost en zij richt de pijlers van haar beleid op duurzaam ondernemen en betrokkenheid bij de samenleving.

Veilig en milieuverantwoord werken dragen alle medewerkers van UTS Verkroost op het hart mee, want verbeteren begint bij jezelf. CO2-neutraal verhuizen, inzetten van medewerkers die vanuit een kansarme situatie in de maatschappij willen terugkeren, donateur van de voedselbank, Stichting Hart voor Vrouwen en Stichting Sprankel, samenwerking met ROC Nijmegen en STL als leerbedrijf. Ondernemen in tenslotte veel meer dan alleen winst maken.

Een mooi voorbeeld van ondernemen met hart voor de samenleving is het concept voor uitzettingen in de huurwoningsector dat UTS Verkroost ontwikkeld heeft, in samenwerking met deurwaarders, lokale woningbouwcoöperaties en Iriszorg. Een uitzetting ziet er voor de buitenwereld uit als een gewone verhuizing, wat de gedupeerden in hun waarde laat. UTS Verkroost speelt een regisseursrol in dit concept, waarin medewerkers van Iriszorg assisteren bij de ontruimingen.

Op 13 april wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van de MVO Award 2015.

Meer weten over ons MVO beleid? Zie ook onze pagina over MVO of bel met ons kantoor op telefoonnummer 024-377 53 22