UTS Hersevoort zet zich in voor 3FM Serious Request

3FM Serious Request is een samenwerking van 3FM en het Nederlandse Rode Kruis. 3FM Serious Request 2012 vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te kunnen blijven leven. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt en het gevolg is van gebrek aan medische zorg en begeleiding. In 2012 staat het Glazen Huis in Enschede.

UTS Hersevoort heeft zich actief ingezet voor 3FM Serious Request. Zij hebben 10 rolcontainers met inpakpapier vervoerd vanuit Roelofsarendsveen naar Enschede. Met dit inpakpapier hebben studenten tijdens de feestdagen cadeautjes staan inpakken in Enschede. De opbrengst ervan komt uiteraard ten goede aan 3FM Serious Request.

Uiteraard zet UTS Hersevoort zich graag belangeloos in voor 3FM Serious Request en hoopt daarmee een steentje bij te dragen aan het tegengaan van onnodige babysterfte.