UTS Abbink krijgt verhuisprojecten ministeries gegund!

Met de score ‘uitmuntend’ heeft UTS Abbink de aanbesteding van FM Haaglanden gewonnen.

Vanaf 1 september is UTS Abbink daarmee de verhuizer van de volgende ministeries: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Defensie (locatie Rijksbedrijvencentrum), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Zaken, Financiën, Nationaal Archief en tot slot de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Lees hier meer