Haag Wonen

Haag Wonen biedt aan zo’n 22.000 huishoudens in Den Haag een thuis. De eigen huisvesting was minder goed geregeld: na een fusie werd op twee locaties werd gewerkt, wat niet efficiënt en compact was. Het aflopen van de huurcontracten was dan ook aanleiding om de eigen huisvesting aan te pakken, met een verhuizing naar een nieuwe kantoor tot gevolg.

 

UTS Abbink heeft de zakelijke verhuizing van Haag Wonen gerealiseerd. In nauwe samenwerking met de facilitaire verantwoordelijke is een verhuisplan opgesteld. Toen de toeleveranciers van Haag Wonen verstek lieten gaan, heeft UTS Abbink de regie volledig overgenomen om Haag Wonen te ontzorgen. Naast het verhuizen van meubilair en ICT is ook de plaatsing en aansluiting van alle ICT op de werkplekken door UTS Abbink verzorgd, heeft UTS Abbink de archieven opgebouwd en ingericht en diverse handymandiensten verricht.

 

Bijzonderheden van deze verhuizing:

  • * 230 werk- en concentratieplekken inrichten
  • * 750 meter-dozen in- en uitpakken
  • * volledige ontzorging van Haag Wonen

 

 

De specialisten van UTS Abbink verzorgen de aansluiting van ICT op de werkplekken bij Haag Wonen.

Trotse partner van: