Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda was op twee locaties gevestigd. Omdat dat geen optimale situatie was, zijn beide locaties samengevoegd op de Bleuland-locatie en is deze met nieuwbouw uitgebreid.

 

De voorbereiding op deze samenvoeging was minutieus en is meer dan een jaar geleden gestart. UTS heeft veel ervaring met het verhuizen van ziekenhuizen en heeft deze expertise ingebracht in de verhuiswerkgroep van het Groene Hart Ziekenhuis. UTS is derhalve betrokken bij de volledige voorbereiding van het verhuisproces. Op advies van UTS heeft de verhuizing gefaseerd plaatsgevonden: op verschillende verhuisdagen zijn inventaris en patiënten overgebracht naar de nieuwe locatie.

 

De daadwerkelijke verplaatsing van patiënten en inventaris is uitgevoerd door UTS. UTS Abbink uit Rijswijk heeft deze verhuizingen gecoördineerd en verzorgd. Met de daarvoor speciaal ingerichte en aangepaste verhuisauto’s (zie foto’s) zijn de patiënten (waaronder couveuse-kinderen) onder politie begeleiding verhuisd. Vanwege de omvang van deze opdracht, zijn ook UTS Van der Geest Verhuizingen en UTS Verkroost betrokken bij de uitvoering. Zij hebben eveneens veel ervaring en expertise in ziekenhuisverhuizingen.

Bij de patiëntenverhuizing stond patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg centraal. Dit is vertaald naar een verhuisscenario, waarin de inzet van politie (motorescorte voor vrijgeleide in het verkeer), verkeersregelaars en verhuizing integraal is geborgd.

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is in 1992 ontstaan door een fusie van twee Goudse ziekenhuizen: de Stichtingen Bleuland Ziekenhuis en Sint Jozef Ziekenhuis. Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis voor – vooral – de inwoners van het Groene Hart. Het GHZ wil goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg bieden in een omgeving waarin patiënten zich thuis voelen.

Trotse partner van: