MVO

Maatschappelijk Verantwoord Verhuizen

Als verhuisbedrijf hecht UTS Nederland veel waarde aan de toekomst van nieuwe generaties en de omgeving waarin zij leven en werken. Maatschappelijk verantwoord verhuizen zit diepgeworteld in onze bedrijfsvoering en als verhuisbedrijf richten wij de pijlers van ons beleid op duurzaam ondernemen en betrokkenheid bij de samenleving. Veilig en milieu verantwoord werken dragen alle UTS medewerkers op het hart mee, want verbeteren begint bij jezelf.

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen doet UTS al heel veel: milieuvriendelijke, duurzame verpakkingsmaterialen, CO2-neutraal verhuizen, het voeren van een actief beleid voor het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (social return), inzet van elektrisch vervoer, het 100% compenseren van onze CO2-uitstoot, participeren in initiatieven om mensen wereldwijd te helpen op de plaatsen waar ze het nodig hebben. Ondernemen is ten slotte veel meer dan alleen winst maken.

UTS is uw partner op weg naar een circulaire en inclusieve economie. Dat is onze missie als het gaat om het invullen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers bereiken we een circulaire en inclusieve economie door samenwerking en transparantie in de keten, cirkelende materiaalstromen en de benodigde extra arbeid om materialen weer hoogwaardig in te zetten.

Al 11 jaar brengt UTS de milieueffecten als gevolg van de bedrijfsvoering van de UTS vestigingen in kaart. Door de jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid van alle UTS-vestigingen is in 11 jaar tijd een daling van 75% gerealiseerd.  Klik hier voor het UTS Duurzaamheidsverslag 2018.

UTS door de jaren heen

 • 2019

  UTS realiseert 75% CO2 reductie in 11 jaar tijd, mede door slimme logistiek. • 2019

  Samen met PHI Factory heeft UTS circulaire principes ingebed in haar dienstverlening. "UTS is uw partner op weg naar een circulaire en inclusieve economie". Dat is onze missie als het gaat om het invullen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. • 2018

  UTS Nederland heeft zich als sponsoring member verbonden aan Fonds Slachtofferhulp. UTS stelt zijn verhuisdiensten ter beschikking aan het noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp. • 2018

  Al 10 jaar brengt UTS de milieueffecten als gevolg van de bedrijfsvoering van de UTS vestigingen in kaart. Door de jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid van alle UTS-vestigingen is in 10 jaar tijd een daling van 75% in CO2-uitstoot gerealiseerd • 2018

  "Beste UTS, mede namens onze teamcaptain van het HomeRun-team wil ik jullie als teamcaptain van het HomeRide-team enorm bedanken voor de mooie sponsordonatie voor ons sportieve avontuur. We rijden voor het Ronald McDonald Huis in Utrecht en zij kunnen het sponsorgeld heel goed gebruiken voor de uitbreiding van het huis i.v.m. de opvangcapaciteit in verband met de opening van het nabijgelegen Prinses Maximacentrum voor kinderoncologie. Ons motto is “Home is where your heart is” en dat geldt zeker voor de gezinnen van deze ernstig zieke kinderen."
  ISS - Marcel Kalmeijer, Manager Corporate Marketing & Communications • 2017

  Voor de achtste keer op rij heeft UTS haar CO2 Jaarverslag opgemaakt. Ten opzichte van de nulmeting in 2008 is de CO2 uitstoot met 75% gedaald.

  UTS Van den Berg Verhuizingen in Breda voorziet alle kantoren en loodsen van LED verlichting.

  UTS Bernardt Elsloo en UTS Bernardt Eindhoven gebruiken 100% groene stroom van Greenchoice: 65% wind en 35% biomassa. • 2016

  Social Return bij steeds meer opdrachtgevers ingevoerd. Inmiddels gestegen met 30% sinds de invoering in 2011. • 2016

  UTS CO2 jaarverslag 2013 en 2014: de uitstoot is met 64% gedaald* ten opzichte van de nulmeting in 2008.
  *Voor Nederland zijn nieuwe omrekenfactoren als standaard vastgesteld en deze zijn ook gehanteerd bij de omrekening van de CO2 uitstoot in het CO2 Jaarverslag van UTS Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de CO2 uitstoot voor UTS op jaarbasis gemiddeld 14% hoger ligt ten opzichte van de oude omrekenfactoren (vanuit het internationale Greenhouse Gas Protocol). Bron: CFP. • 2015

  Aanvang geleidelijke vervanging wagenpark naar Euro 6 wagens.
  Inzet van Social Return met 15% gestegen sinds de invoering in 2011. • 2014

  Aanvang geleidelijke vervanging wagenpark naar Euro 6 wagens.
  Inzet van Social Return met 15% gestegen sinds de invoering in 2011. • 2013

  UTS CO2 jaarverslag 2011 & 2012: ten opzichte van de nulmeting in 2008 is de CO2 uitstoot in 2011 & 2012 inmiddels met 66% gedaald.
  UTS koopt groene stroom in.
  André van Herk, directeur van UTS Abbink, wordt samen met wethouder Peter Smit Ambassadeur van Beter Benutten Haaglanden. • 2012

  Alle logistieke bewegingen worden CO2 neutraal uitgevoerd.
  UTS Recyclingprogramma, gescheiden afvalstromen worden (alleen) verwerkt door gecertificeerde recycling bedrijven.
  Invoering Social Return: inzetten van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. • 2011

  Smart Building Logistics wordt ingevoerd: efficiënte en groene bouwlogistieke oplossing.
  CO2 Jaarverslag: ten opzichte van de nulmeting in 2008 is de CO2 uitstoot in 2009 & 2010 met 54% gedaald. • 2010

  Tweede CO2-jaarverslag met als resultaat: in 2008 werd een overall CO2-reductie van 41% bereikt. • 2009

  CO2 neutraal ondernemen: het terugdringen van de CO2-uitstoot op alle activiteiten Eerste UTS CO2 Jaarverslag.
  ISO 14001 voor alle UTS-vestigingen van kracht.
  ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt ingevoerd door specifieke trainingen op rijgedrag.
  Lid van MVO Nederland. • 2008

  CO2 neutraal verhuizen door toeslag van 1% op de verhuiskosten. • 2007

  Samenwerking met Sociale Werkplaatsen.
  Aanvang vergroening leasewagenpark.
  Samenwerking met toeleveranciers die ook MVO-beleid hebben. • 2006

  Invoering fietsenplan. • 2005

  Aanvang geleidelijke vervanging wagenpark van Euro 3 naar Euro 5 wagens.
  Samenwerking Haaglanden met als doelstelling minder autogebruik in regio Haaglanden in ochtend- en avondspits. Vanaf 2008 bekend als Bereikbaar Haaglanden, onderdeel van de Taskforce ‘Platform Slim Werken, Slim Reizen’. • 2002

  Optimalisatie van bedrijfspanden door verbeteren van de isolatie, verwarming en aanbrengen van hotelschakelaars.
  Scheiden van afval: na projecten wordt afval gescheiden in karton, vuil, hout, witgoed, vloerbedekking, wanden. • 1999

  Oprichting St(h)erk Foundation die als doel heeft de ondersteuning door middelen en/of investeringen in lokale en buitenlandse projecten op het gebied van voedsel, onderwijs, gezondheid, zelfstandigheid, logistiek en huisvesting. De hulp richt zich op kinderen. • 1993

  Het Europese UTS netwerk breidt zich uit naar een wereldwijd netwerk. • 1992

  UTS netwerk opgezet in Nederland voor meer efficiency en minder kilometers door zowel op heen- en terugrit de vrachtauto vol te beladen.
  Schilderijdozen vervangen door duurzame schilderijboxen. • 1991

  Containernetwerk opgezet en bouwen van eerste Container Mobility Center. • 1990

  Houten opslagkisten vervangen door containers. • 1987

  Garderobedozen vervangen door duurzame garderobedozen. • 1984

  Computerdozen vervangen door duurzame computerboxen. • 1979

  Verhuisdozen grotendeels vervangen door duurzame crates op basis van cradle-to-cradle principe.